Информация за родителите

Очаквате дете

След раждането на детето много неща са нови и вълнуващи. Има много информация, която може да Ви бъде полезна.

Тук ще намерите информация по тези теми:

  • Имате въпроси относно Вашата бременност?
  • Търсите информация и предложения за първите месеци с Вашето бебе?
  • Имате въпроси относно отпуска по майчинство и надбавките за отглеждане на деца?

Имате въпроси относно Вашата бременност?

При въпроси или проблеми по време на бременността, съдействие ще Ви окажат консултантските центрове по въпросите, свързани с бременността. Общ преглед ще намерите в Мрежата за ранно подпомагане (Netzwerk Frühe Hilfen):
www.netzwerk-fruehe-hilfen-frankfurt.de/schwangerenberatung

Търсите информация и предложения за първите месеци с Вашето бебе?

На уебсайта на Kinderbüro Frankfurt има брошура, която Ви информира за живота с бебе във Франкфурт. Можете да изтеглите брошурата на различни езици: арабски, немски, английски, френски, пущу, полски, испански, тигриня и турски.
www.kinderbuero-frankfurt.de

Наръчник за ранно подпомагане на град Франкфурт на Майн предоставя общ преглед на предложенията за бременни жени и семейства с деца от 0 до 6 години:
www.frankfurt.de/wegweiser-fruehe-hilfen

Организацията Babylotsen des Kinderschutzbundes e.V. (Жени-дула към съюза за защита на децата) предлага подкрепа по всички въпроси, свързани с живота с новородено, на повече от 20 езика. Можете да се свържете с тях още по време на бремеността или да попитате за Babylotsin (жена „дула“), когато сте в болницата. Във всеки родилен дом във Франкфурт има Babylotsin (жена „дула“):
www.babylotse-frankfurt.de

Центровете за работа с деца и семейства предлагат подпомагане в различни жилищни райони на града, например:

  • Открити срещи за майки, бащи и деца
  • Групи родител-дете
  • Курсове за родители
  • Подготовка за раждането и живота с бебето
  • Музика и движение за родители и деца
  • Информация и консултации за родители

Списък на всички семейни образователни центрове (Familienbildungsstätten) можете да намерите тук:
www.familienbildung-in-frankfurt.de

Имате въпроси относно отпуска по майчинство и надбавките за отглеждане на деца?

Цялата важна информация относно отпуска по майчинство, надбавките за отглеждане на деца и родителския отпуск можете да намерите на семейния портал на Федералното министерство по въпросите за семейството, възрастните хора, жените и младежта (Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend). Информацията е достъпна на български, хърватски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, полски, португалски, румънски и испански език.
www.familienportal.de/familienleistungen

Информацията и консултациите относно надбавките за отглеждане на деца се предоставят от Службата за надбавки за отглеждане на деца към Службата за подпомагане и социални въпроси на град Хесен (Hessisches Amt für Versorgung und Soziales):
www.rp-giessen.hessen.de/elterngeld

Консултации относно надбавките за отглеждане на деца, отпуска по майчинство и обезщетението за майчинство се предлагат и от Женския консултативен център към Дякония:
www.diakonie-frankfurt-offenbach/beratungsstelle-fuer-frauen

Обратно към начална страница „Информация за родители“

Към избор на тема AmkA.Info Online – Наръчник с информация, консултантски центрове, услуги

Имате въпроси? AmkA.Info ще Ви съдейства

Попитайте ни! Посредническо бюро AmkA.Info:

Телефон: 069 – 21 24 15 15

Или изпратете имейл: amka.info@stadt-frankfurt.de